content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Radon
Foto: Emil Bengtsson/Strålsäkerhetsmyndigheten

Radon

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar 500 lungcancerfall per år i Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer hälsorisker med radon och utifrån dessa tar vi i samråd med andra myndigheter fram rikt- och gränsvärden för radon.

Du andas in radon

Hälsoriskerna med radon beror på att radon och radondöttrar (som bildas när radon sönderfaller) följer med inandningsluften till luftrör och lungor. Strålningen som radondöttrarna avger vid sönderfallet orsakar skador som kan leda till lungcancer.

Fyra faktablad om radon

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram fyra faktablad som ger dig viktig information om radon samt tips på hur problemet kan åtgärdas.

Metodbeskrivning: Att mäta radon i bostäder

Uppskattningsvis finns det närmare 400 000 bostäder med radonhalter som överstiger riktvärdet 200 Bq/m3. Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram en metodbeskrivning för hur man mäter radon i bostäder. Metodbeskrivningen är ett verktyg för de företag som mäter radon.